A Sanctum of Secrets # 1

A Sanctum of Secrets # 1 by Lena Mattsson, 2001-2002
Photo, Malmö Konsthall, Sweden
Copyright photo Lena Mattsson