DEN KULTURELLE ONANISTEN


”Den kulturelle onanisten”  ”The cultural masturbator”
Separatutställning av Lena Mattsson med Bo Cavefors på Nässjö konsthall 2015
24 oktober - 21 november vernissage 24 oktober kl 12.00, 2015


Lena Mattsson avslutade sin uppmärksammade video triptyk
 ”In the Eye of the Beholder ”som visades på Moderna Museet Malmö 2014 med att Bo Cavefors berättar ”Jag har valt det här och det har inte gjort mig förmögen så att säga, tvärtom. Det pengar jag hade en gång i tiden har jag ju lagt på sånt här. Just för att tillfredsställa mig själv. Jag är en onanist, en kulturell onanist, jag gör bara det som tillfredsställer mig själv!”

Fortsättningsvis börjar Lena Mattsson ett undersökande film projekt där hon på nytt belyser myten om mannen och människan Bo Cavefors; författare, regissör och sist men inte minst legendarisk bokförläggare av litterära verk av till exempel 
Ezra Pound, William S Burroughs, Friedrich Nietzsche, Salvador Dali och många andra. Ett exempel på det politiskt kontroversiella är utgivningen av texter tillkomna inom Röda Armé-fraktionen, vilket bland annat resulterade i rättstvister och mycket ogillande. Förlaget försattes i konkurs år 1982.

Lena Mattsson har nu under många år följt Bo Cavefors.
På Nässjö konsthall visar hon helt nya konstnärliga arbeten om denna mångfasetterade man.
Denna gång fokuserar hon kameran på frågorna om censur som både hon och Bo Cavefors blivit utsatta för. Lena Mattsson belyser på ett konstnärligt och poetiskt sätt, rätten att uttrycka sig i ord och bild. Detta anser hon är en konstnärs uppgift i dagens samhälle, då sociala medier och dom ”lätt kränkta” försöker skrämma människor till tystnad.

Välkomna till en utställning om censur, mannen, myten och människan Bo Cavefors.
Musik: Andi Almqvist, Conny C-A Malmqvist

Stort tack till: Nässjö konsthall, Moderna Museet Malmö,
Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond.
Bo Cavefors, Leif Elggren, Leif Holmstrand, Ola Åstrand,
Måns Holst-Ekström, Thomas Hultcrantz
Conny C-A Malmqvist, Andi Almqvist,
Anna Wessman, Sofia Fribyter mm

https://vimeo.com/330307220