Christine Antaya: Fängslande när Lena Mattsson paketerar minnen

Recension Sydsvenskan Kultur av Christine Antaya 
konstkritiker. 

Christine Antaya: Fängslande när Lena Mattsson paketerar minnen. 
Hos Lena Mattsson framhävs filmens grundbultar. Nya boken är ett viktigt dokument över Malmökonstnärens karriär så här långt, skriver Christine Antaya.
Det är ovanligt att bli berörd av ett konstverk i en bok; en sådan bild är ofta tänkt främst som ett dokument eller referens. Men i Malmökonstnären Lena Mattssons nyutkomna bok ”The window opens to the world” (Kerber Verlag), finns undantag. Verket ”Perception of time and place” bestod av tre filmsekvenser som projicerades på klippor vid en ljuskonstfestival på västkusten 2019. Bilderna i boken visar en kvinna med röda läppar och allvarliga ögon som blickar mot åskådaren över ett svart hav. Hennes släta ansikte är fårat av klippornas sprickor. Himlen är grönsvart, och över vattnet syns projektionsstrålen som en svag skiftning i lila. Det är en fängslande bild som både fångar den ursprungliga situationen – hur det måste ha varit, havsluften, havets relativa tystnad – samtidigt som filmens gåtfullhet, kvinnans outgrundliga ansikte, är intakt.
Boken är ett viktigt dokument över Mattssons karriär så här långt, och genom det också över hennes många samarbetspartners i det skånska kulturlivet. I filmvetaren Lars Gustaf Anderssons introducerande essä i boken beskrivs slutet på Mattssons film ”The cultural masturbator”, 2015, som visades på Malmö Konsthall efter förläggaren Bo Cavefors bortgång 2018. I slutet av filmen berättar Cavefors om hur han kom hem till sin gård på landet efter att han frikänts från anklagelser om ekobrott vid tingsrätten i Lund. Det regnar och någon knackar på dörren. En gestalt i regnkappa frågar honom om det är något han behöver. Nej, svarar Cavefors. Bra, säger gestalten och försvinner bort i mörkret. Cavefors fick aldrig reda på vem det var, och när han berättar om episoden rinner det tårar nedför hans kinder. Andersson tolkar detta som en bekräftelse på konstens gemenskap, ett starkt tema hos Mattsson.
Men allra främst är detta en bok om film. I en intervju i en amerikansk podd sa litteraturkritikern Charles Finch att han tröttnat på att recensera kompetenta, men egentligen oviktiga böcker; av de hundratals han läste varje året var det kanske bara sex eller sju som verkligen gjorde något intressant med romanformen, förde den framåt. Det nödvändiga med förnyelse kan appliceras på alla konstarter, men det finns även viktiga konstnärskap som utmärker sig inte för att de revolutionerar sitt medium, utan tvärtom, för att de framhäver grundbultarna, mediets särart. Mattssons filmer som projiceras på okonventionella ytor, klippor, stockar eller högar av salt, eller visas i installationer med flera skärmar, tydliggör det speciella med film, hur rörliga bilder är avhängigt tid och plats som inget annat medium. Jag påminns om den Netflix-aktuella långfilmen ”Mank”, om tillkomsten av manuset till ”Citizen Kane”, där en filmbolagschef säger att det enda film säljer är minnet av filmen. Det är egentligen en kommentar om Hollywoods affärsmodell, men kan också förstås som en filosofisk betraktelse om filmkonsten. Den här boken är en fin paketering av minnen.   

Book release: Lena Mattsson – The Window Opens to the World, Skissernas Museum

CANCELED!
Book release: Lena Mattsson – The Window Opens to the World 26 November 2020 19.00, Skissernas Museum, Lund, Sweden
Pre-registration is required for this event! You pay as usual at the museum.
This evening, Malmö artist Lena Mattsson shows a completely new site-specific version of the monumental work Perception of Time and Space and presents a new book about her art, The Window Opens to the World, published by Kerber Verlag in Berlin. In Swedish. https://skissernasmuseum.se/en/calendar/bokrelease-lena-mattsson-the-window-opens-to-the-world//

Generation - En spegling av 1990-talets konstscen, Borås Konstmuseum.

Generation - konstnärer Kamilla Rydahl, Cecilia Parsberg, Annika Lundgren, Ebba Matz, Elisabet Apelmo, Maya Eizin Öijer, Gisela Schink, Cecilia Edefalk, Eva Larsson, Elin Wikström, Maria Lindberg, Katrine Helmersson, Karlsson Rixon, Matts Leiderstam, Martin Sjöberg, Bengt Olof Johansson, Hans Jörgen Johansen, Magnus Wallin, Peter Hagdahl, Peter Geschwind, Per Wizén, FA+, LPC, Beckerell TV.
DN Kultur recension. Fantastisk tidsresa till 90-talets oborstade konst. 1990-talets experimentella konstscen är temat för en stor grupputställning på Borås konstmuseum. Här förstår man hur tidens unga svenska konst faktiskt kändes, skriver Dan Jönsson. https://www.dn.se/kultur/fantastisk-tidsresa-till-90-talets-oborstade-konst/
Läs mer om utställningen GENERATION - En spegling av 1990-talets konstscen 17 oktober 2020 - 1 april 2021 på Borås Konstmuseums hemsida https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/aktuella-utstallningar/generation.html
Recension: Borås konstmuseums "Generation" imponerar på GPs kritiker Sara Arvidsson. https://www.gp.se/kultur/kultur/generation-på-borås-konstmuseum-1.35784626
Läs Fredrik Svensks recension i Aftonbladet Kultur, Utsatthet, kontroll och viljan att förändra. ”Generation” är ett rikt och lustfyllt återbesök i 1990-talet. https://www.aftonbladet.se/kultur/konst/a/jBz9Ko/utsatthet-kontroll-och-viljan-att-forandra?fbclid=IwAR3KgRfDPuohAqvdhp_gAljhcfP89nJSih0zakCk5Dz4jThoeYg4n0dsxXIDigital visning av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen, som visas på Borås Konstmuseum mellan 17 oktober 2020 – 1 april 2021. Utställningen Generation har ambitionen att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur nutidens konstscen ser ut och många namn är fortfarande aktiva. Det finns också betydande skillnader mellan då och nu, fram till dess hade konsthistorien exempelvis dominerats av män, detta ändrades verkligen under 90-talet. Det fanns också en befriande ”fuck you-attityd” och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara. Utställningen är curerad av Lena Mattsson och Ola Åstrand som båda själva debuterade som konstnärer under 90-talet.

Länk till digital visning av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen, som visas på Borås Konstmuseum mellan 17 oktober 2020 – 1 april 2021.


Här kan du bläddra igenom en digitaliserad version av den tryckta katalogen för utställningen "Generation - en spegling av 1990-talets konstscen". Katalogen finns till salu på Borås Konstmuseum och i Kulturhusets butik. Varma hälsningar från Borås Konstmuseum, Ola Åstrand och Lena Mattsson

Generation - En spegling av 1990-talets konstscen, Borås Konstmuseum

Konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand kuraterar utställningen ”Generation”. Det är en utställning som speglar hur konsten såg ut på 90-talet då de båda själva debuterade. Filmtrailer av Lena Mattsson.
Läs mer om utställningen GENERATION - En spegling av 1990-talets konstscen 17 oktober 2020 - 1 april 2021 på Borås Konstmuseums hemsida https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/tidigare-utstallningar/generation.html
Läs Fredrik Svensks recension i Aftonbladet Kultur, Utsatthet, kontroll och viljan att förändra. ”Generation” är ett rikt och lustfyllt återbesök i 1990-talet. https://www.aftonbladet.se/kultur/konst/a/jBz9Ko/utsatthet-kontroll-och-viljan-att-forandra?fbclid=IwAR3KgRfDPuohAqvdhp_gAljhcfP89nJSih0zakCk5Dz4jThoeYg4n0dsxXI
Digital visning av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen, som visas på Borås Konstmuseum mellan 17 oktober 2020 – 1 april 2021. Utställningen Generation har ambitionen att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur nutidens konstscen ser ut och många namn är fortfarande aktiva. Det finns också betydande skillnader mellan då och nu, fram till dess hade konsthistorien exempelvis dominerats av män, detta ändrades verkligen under 90-talet. Det fanns också en befriande ”fuck you-attityd” och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara. Utställningen är curerad av Lena Mattsson och Ola Åstrand som båda själva debuterade som konstnärer under 90-talet.

Länk till digital visning av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen https://youtu.be/El0kiaXi7iA

Här kan du bläddra igenom en digitaliserad version av den tryckta katalogen för utställningen "Generation - en spegling av 1990-talets konstscen". Katalogen finns till salu på Borås Konstmuseum och i Kulturhusets butik.
 
Varma hälsningar från Borås Konstmuseum, Ola Åstrand och Lena Mattsson

Annika Lundgrens The Roadmovie Tour

Missa inte Annika Lundgrens The Roadmovie Tour som äger rum 17 och 24 oktober 2020 samt 27 mars 2021. Bussen avgår från Drottningtorget i Göteborg framför Posthotellet klockan 12.30 och ankommer till Borås Konstmuseum ca klockan 14.00 Boka din biljett på bokningar.konstmuseum@boras.se

Generation - En spegling av 1990-talets konstscen, Borås Konstmuseum

Generation - En spegling av 1990-talets konstscen, 17 oktober 2020 - 1 april 2021, Borås Konstmuseum Konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand kuraterar utställningen ”Generation”. Det är en utställning som speglar hur konsten såg ut på 90-talet då de båda själva debuterade.
Ambitionen är att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. En konsthistoria som fram till dess hade dominerats av män. Det ändrades verkligen under 90-talet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur samtidens konstscen ser ut, och många namn är fortfarande aktiva. Men det finns betydande skillnader mellan då och nu. Under 1900-talets sista decennium fanns det en befriande fuck you-attityd och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Nu var det med andra medel, till exempel rave-erans drogromantik och hiphopens samplingskultur och experimentanda. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara.
Generation - konstnärer: Kamilla Rydahl, Cecilia Parsberg, Annika Lundgren, Ebba Matz, Elisabet Apelmo, Maya Eizin Öijer, Gisela Schink, Cecilia Edefalk, Eva Larsson, Elin Wikström, Maria Lindberg, Katrine Helmersson, Karlsson Rixon, Matts Leiderstam, Martin Sjöberg, Bengt Olof Johansson, Hans Jörgen Johansen, Magnus Wallin, Peter Hagdahl, Peter Geschwind, Per Wizén, FA+, LPC, Beckerell TV.
Läs Fredrik Svensks recension i Aftonbladet Kultur, Utsatthet, kontroll och viljan att förändra. ”Generation” är ett rikt och lustfyllt återbesök i 1990-talet. https://www.aftonbladet.se/kultur/konst/a/jBz9Ko/utsatthet-kontroll-och-viljan-att-forandra?fbclid=IwAR3KgRfDPuohAqvdhp_gAljhcfP89nJSih0zakCk5Dz4jThoeYg4n0dsxXI
Läs mer om utställningen GENERATION - En spegling av 1990-talets konstscen 17 oktober 2020 - 1 april 2021 på Borås Konstmuseums hemsida https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/tidigare-utstallningar/generation.html

BOOK RELEASE: Lena Mattsson - The Window Opens to the World

 

BOOK RELEASE: Lena Mattsson – The Window Opens to the World 
Wednesday 30.9 at 18–21 Malmö Konsthall

The bookshop/C-salen

The artistic world of the Malmö-based artist Lena Mattsson is presented in a new book published by Kerber Verlag in Berlin. Lars Gustaf Andersson, John Peter Nilsson and Charlotte Wiberg contribute with texts that shed light on Mattsson’s work from various aspects. The book is entitled The Window Opens to the World, based on what art historian Måns Holst-Ekström has said about Lena Mattson’s art: “The window opens up to the world”. 

Lena Mattsson is recognized for her way of highlighting and challenging injustices and conflicts in our society. In several of her works, she herself actively participates and weaves in her own experiences – she identifies strongly with the most vulnerable in our society. This very personal, artistic and poetic interweaving of life and art gives her work a unique expression. 

The book is richly illustrated and contains a number of previously unpublished installation photographs from Lena Mattsson’s solo exhibition A Small Fairytale at Malmö Konsthall (30.11–10.2 2002). The design is made by Andreas Nordström. 

6–7 pm Lena Mattsson signs the book
The book is for sale to a reduced price in the book shop during the evening. 

7–9 pm Conversation & display of the work of Lena Mattsson
Conversations about Mattsson’s artistic work together with Lars Gustaf Andersson, film researcher and author, and Charlotte Wiberg, author and film critic. 

Lena Mattsson was born in Kungshamn in 1966 and works in Malmö. Mattsson is mainly a video and performance artist, but started as a painter and has not least been interested in the possibilities of watercolor. She also works as a curator for contemporary art. Her own works often refer to art history and film and are in an intense conversation with the present and history. She has participated in a number of exhibitions around the world. 

Image: KERBER VERLAG

https://www.konsthall.malmo.se/en/aktivitet/bokrelease-lena-mattsson-the-window-opens-to-the-world/

Portobello Film Festival London 2020


When Hades Burst With Blooms 

by Lena Mattsson with Stry Terrarie Kanarie, Carin Carlsson and Clemens Altgård has been selected for this years Portobello Film Festival, and will be shown on Monday 7 September 2020 at the Muse Gallery, 269 Portobello Road, London, W11 1LR between 6 p.m. - 10 p.m. 

 

Music: Stry Terrarie Kanarie

Film trailer by: Lena Mattsson

New book at KERBER VERLAG

 


Lena Mattsson

The Window opens to the World

Lena Mattsson (*1966) is a prize-winning Swedish artist. Her practice includes photography, performance, film, and video. Her new monograph, The Window Open to the World, covers her entire oeuvre, while focusing on recent works such as the piece about the legendary Swedish publisher Bo Cavefors. Featuring essays by Lars Gustaf Andersson, John Peter Nilsson, and Charlotte Wiberg.

Here you’ll find all our PHOTO books.

New Publications Fall 2020New Publications Fall 2020, KERBER VERLAG
New book Lena Mattsson The Window Opens to the World, see page 49, 
KERBER VERLAG
https://issuu.com/kerberverlag/docs/kerber_fall_2020_e_issuu
https://www.kerberverlag.com/en/1845/lena-mattsson

2020 Aftonbladet, Opulens, Kulturnytt i P1, DN


AFTONBLADET Kultur: Ulrika Stahre 

Kulturarbetare, vi har saknat er

Isoleringen, krisen och skapandet tar plats i nya projekt
MAGASIN Opulens, Konst av Clemens Altgård 

Sevärt om kulturarbete under coronakrisen

KONST/FILM. Clemens Altgård har sett en rad kortfilmer som speglar kulturarbetares situation i coronatider. Trots svåra omständigheter fortsätter skapandet om än i isolering, skriver han.

Skaparkraft och ångestvrål i ny mobilfilmsserie
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7482463

P1 Kultur Lyssna på ett längre reportage av Helena Nordenberg                                                                                                                                                                                                                        

Nu öppnar museidörrarna igen!

KULTUR UNDER COVID-19

En salig blandning av kulturarbetare – konstnärer, performanceartister, musiker, skådespelare och poeter - deltar i en ny mobilfilmsserie i samarbete med Borås konstmuseum. Hör om projektet i Helena Nordenbergs reportage.


DN Kultur  Konst  Birgitta Rubin: Coronasäkrade utställningar blommar runt om i sverige


Kultur under covid-19 Se alla filmerna på Borås Konstmuseums hemsida 

https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/projekt/kultur-under-covid-19.html

Kulturnytt i P1 & P1 Kultur av Helena Nordenberg, programledare: Karsten Thurfjell P1 Kultur
Konstnärer, performanceartister, musiker, skådespelare och poeter. En salig blandning av kulturarbetare deltar i en ny mobilfilmsserie i samarbete med Borås konstmuseum. Den 3 juni är det dags för den sista och avslutande filmen.

En av dem som medverkar i projektet är bildkonstnären Maya Eizin Öijer. 
I hennes bidrag till mobilfilmsserien är det hennes make, poeten Bruno K Öijer, 
som håller i kameran. I filmen får man se ett lantligt och ensligt beläget soldattorp 
dit Maya Eizin Öijer har tagit sin tillflykt. Vi får också se hur hon visar de konstverk 
som hon arbetar med.Enligt Maya Eizin Öijer är det som vi upplever just nu 
"pandemins natt".

Arton personer från olika hörn av kultursverige har medverkat. De har fått filma sig 
själva med mobilkamera och svarat på frågor kring sin tillvaro under pandemin och
 om hur deras liv och skapande har påverkats. Filmerna har sedan sammanställts 
och redigerats av videokonstnären Lena Mattsson. Mobilfilmsserien heter 
Kultur under covid 19 och finns utlagd i sin helhet på Borås konstmuseums hemsida. 

Det var när en stor utställning om 90-talets konst fick ställas in på grund av 
corona som Lena Mattsson och hennes kollega konstnären Ola Åstrand fick 
idén till mobilfilmsserien.

Filmserien inleddes den 7 maj och varje vecka har tre nya delar lagts ut på 
Borås konstmuseums hemsida. Något som överraskade var att svaren blev 
så olika sinsemellan. I poeten Johan Jönssons film får vi följa med in i hans
 arbetsrum där väggarna är klädda med fullproppade bokhyllor ända från golv till tak:

Filmerna är alltifrån vardagliga och rätt krassa nedtonade redogörelser och
betraktelser till mer överrumplande inslag som till exempel performanceartisten, 
koreografen och trumslagaren Stina Fors film som är ett enda stort och 
utdraget bröl av ångest:

I den sista delen som läggs ut den 3 juni berättar Paulina Göth, som är en 
av medlemmarna i scenkonstkollektivet Potato Potato, om hur det är att försöka 
överleva som kulturskapare i den dystopiska och osäkra tid som råder just nu.

Ett av de viktigaste syftena med mobilfilmsprojektet är att påminna om 
kulturens betydelse för människan och samhället, säger initiativtagaren Lena Mattsson.
Längre reportage av Helena Nordenberg i Nu öppnar museidörrarna igen! Reportaget börjar ca 10:26 in i programet.
Programledare: Karsten Thurfjell P1 Kultur
Producent: Maria Götselius

Kultur under covid-19 - en mobilfilmsserie


PotatoPotato, normkritisk och samhällsaktuell teater, performance och scenkonst


Stina Fors, koreograf, performance artist och trumslagare


John Skoog, konstnär


Tova Mozard, konstnär och Isak Sundström, konstnär och musiker 


Johan Jönsson, författare


Max Gustafsson, satirtecknare.


Elena Wolay, musikjournalist, DJ, klubb- och festivalarrangör


Jean Louis Huhta, kompositör, musiker och DJ


Dana Sederowsky, konstnär


Torkel Rasmusson, textförfattare och musiker


Maya Eizin Öijer, konstnär


Konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand bad ett tiotal kulturarbetare filma sig själva med mobiltelefonen och berätta hur de tänker om det som händer våren 2020. I dessa poetiska och intima filmer blir vi inbjudna till att höra berättelser om allt från pågående och inställda projekt, ändrade arbetssituationer, tankar om pandemin men också en del hopp och inspiration. Lena Mattsson har sammanställt, klippt och redigerat materialet. Musiken är skapad av Noah Jaskoviak Åstrand om inte annat anges. Serien är kuraterad av konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand och producerad av Borås Konstmuseum. Video stills av Lena Mattsson, 2020.
Lena Mattsson och Ola Åstrand gör också en utställning om svensk 90-talskonst för Borås Konstmuseum. Utställningen som bär titeln Generation skulle ha öppnat den 5 juni men är på grund av covid-19 framflyttad till i hösten 2020. Mer information om denna kommer separat framöver.
Först ut är curatorerna själva, Lena Mattsson och Ola Åstrand, som reflekterar över vad som händer med kulturen under Covid-19. De är båda konstnärer som känt varandra i många år och samarbetat i flera projekt. De debuterade som konstnärer på 90-talet.
Med premiär den 7 maj kommer därefter nya filmer måndagar, onsdagar och fredagar kl 10 mellan 11/5-3/6 2020 Filmerna kommer att visas här på hemsidan och på vår youtube kanal.länk till annan webbplats  

För mer information gå in på Borås Konstmuseum hemsida  https://boraskonstmuseum.se/offentlig-konst/undersida-offentlig-konst/kultur-under-covid-19.html?fbclid=IwAR1S3LIlm0WofMfD_v_65jvTq7tn1P_-Cf1E8MzClyt6GYzBICxebpYYCLU


PressMåndag 11 maj
Maya Eizin Öijer, konstnär. 

Onsdag 13 maj
Torkel Rasmusson, textförfattare och musiker.  
 
Fredag 15 maj
Dana Sederowsky, konstnär.

Måndag 18 maj
Jean Louis Huhta, kompositör, musiker och DJ.

Onsdag 20 maj
Elena Wolay, musikjournalist, DJ, klubb- och festivalarrangör.  
 
Fredag 22 maj
Max Gustafsson, satirtecknare.  
 
Måndag 25 maj
Johan Jönsson, författare.

Onsdag 27 maj
Tova Mozard, konstnär och Isak Sundström, konstnär och musiker 

Fredag 29 maj
John Skoog, konstnär.

Måndag 1 juni
Stina Fors, koreograf, performance artist och trumslagare.

Onsdag 3 juni
PotatoPotato, normkritisk och samhällsaktuell teater, performance och scenkonst.


Lena MattssonOla Åstrand