Lena Mattsson "Ett rum fyllt med hemligheter" Text: Stefan Ersgård & Per Linde

  Det står en lekstuga i gräset på Läsidan. Den lilla byggnaden är en uppfordrande färgklick i omgivningen och pockar på uppmärksamhet.

Man närmar sig installationen ”Ett rum fyllt med hemligheter” med viss vördnad. Detta är en plats med utstrålning.

Lena Mattsson har i sitt konstnärskap ofta undersökt barnets position såsom i videoinstallationen ”On The Far Side of Loneliness”.
I detta verk belyses faktorer som utlöser mobbning bland barn. Installationen, som visades i Malmö Konstmuseum i början av 1999, gör via skuggeffekter även betraktaren delaktig eller närvarande i förhållande till mobbningen som skildras i videon.
Utsatthet och ensamhet förknippas med barndomen. Men också de hemligheter som barnet gömmer i det innersta rummet och bär med sig i uppväxten.

Lekstugan kompletterar nu under några veckor Planteringens omväxlande och spännande arkitektur.
Huka dig, och titta in. Se huset ur olika vinklar, nära eller på avstånd. Stugan kan tyckas harmlös, men i själva verket utgår signaler om hemligheter. De tillhör barnen, men kanske är de också betraktarens.
Lena Mattsson var en av Edstrandska Stiftelsens stipendiater 1998. I Rooseums stipendiatutställning visade hon då videoinstallationen ”The Secret Room”, som berör frågor om relationer, familj och roller.

Lena Mattsson medverkar gärna själv i sina verk. Ett välkänt sådant är ”Breakfast for Everybody”, en videoinstallation och performance, som visades i Louisianas utställning Ny konst från Danmark och Skåne för fyra år sedan.
Hon har framträtt i flera stora internationella konstevenemang med videoinstallationer och andra installationer bland annat tidigare i tidigare i år i samlingsutställningar i både Kanada och Nya Zeeland.
Nästa stora projekt är en separatutställning av videoinstallationer i Malmö Konsthall. Utställningens namn är ”A Small Fairytale”. Den öppnas 30 november och pågår till och med 10 februari 2002.
Lena Mattsson är bosatt i Malmö.

Per Linde :
"Alla vet det - om man rycker hårstrån ifrån en jungfru under fullmåne förvandlas de till ormar. Bland paradisträd, ringlande i Midgård och väsande i Shivas händer krälar den till mötes de som övervinner materian och slår sig ned i det solitära.
John Lee Hooker tog dess skepnad: "Jag ska kräla till dig kvinna, jag ska kräla på ditt golv…". En vägvisare genom frestelsen och stegräknare i gränsöverskridanden har ormen blivit för oss. Förknippad med ondska och det annorlunda, men även det som vi ser i drömmen när natten är god.

För det är oss inte överallt förunnat att möta det irrationella och oväntade. Det sker företrädesvis i inre rum, i öknar och skogar, i Twin Peaks mytologins Black Lodge/White Lodge mosaik. För att skåda djupen träder människan ibland ut ur världen med förhoppningar om hemligheter och främmande röster. När hon sedan ser på sig själv är det i den där urgamla spegeln som slutat smickra, Och alla vet det - äpplet hon fick var samma köttiga vätskefyllda klot som förgiftade Snövit. Fasa är det nyas första uppenbarelseform.

Som Préverts dikt tänder vi tändstickor för att se varandras ansikten, men också mörkret behöver vi för att erinra oss alla drag. De inre rummen är inte sprungna ur avtal, kvoteringar och verktyg. De öppnar sig för den som förmår stanna tiden och i en stor förhävelse av självet ta del av den ekologi som driver urverket. Där möts också behärskning och frigörelse i en ringlande skuggdans.

Ett rum fyllt med hemligheter är en installation av Malmökonstnären Lena Mattsson. Hon har i flera andra tidigare verk arbetat med arketyper och sett på de gamla symbolerna ur nya perspektiv.
Alla vet det - i egenskap av dröm kan livet ryckas ur sin monotona fas. Det ömsar också skinn."