(in) visible at Malmö City Archives, 23 Jun - 30 Sep 2021.

 

Installation view (in)visible 23 Jun - 30 Sep 2021

Malmö Statsarkiv, Malmö City Archives

 

What happens when we look at an art collection from a queer perspective? In the exhibition (in) visible explored this.


During the summer, you can experience three works from Malmö Art Museum's exhibition (in) visible at Malmö City Archives. It is Axel Karlsson Rixon's photo series Tourism, a digital work by Lena Mattsson, and porcelain objects by  Matts Leiderstam.

 

Breakfast for Everybody 1997 by Lena Mattsson 

 

In Breakfast for Everybody, she paraphrases Edouard Manet’s painting Déjeuner sur l'herbe (The Luncheon on the Grass) from 1863. Mattson has used Manet’s painting as a starting point, a matrix, but altered the context and situation. The nude women in Manet’s work are replaced with nude men, and the women are fully dressed. The camera in the video work is static, and the “painting” takes place in the front of it. In this way Mattsson challenges gender roles, norms and power structures in the past and present.

 

Breakfast for Everybody, Courtesy of the artist Lena Mattsson and Malmö Art Museum  


https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv/Program/invisible-pa-Malmo-Stadsarkiv.html 

Breakfast for Everybody

 

Videostill från Breakfast for Everybody av Lena Mattsson 1997, Louisiana Museum of Modern Arts park 

(in)visible 

23 jun - 31 sep 2021 Malmö Stadsarki

Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? I utställningen (in)visible utforskas detta.

Under sommaren kan du uppleva tre verk ur Malmö Konstmuseums utställning (in)visible på Malmö Stadsarkiv. Det är Axel Karlsson Rixons fotoserie Turism, ett digitalt verk av Lena Mattsson, och porslinsobjekt av Matts Leiderstam.

Verken visas på Stadsarkivet som en del av den stora utställningen som pågår på Malmö Konstmuseum 12 jun 2021 - 9 jan 2022.

På Konstmuseet visas den större delen av utställningen som bygger på samlingen och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid som väcker frågor om fragmentering, rumslighet, kropp och begär. Samlingens luckor har fyllts med inlån och nyinköp. I samarbete med RFSL:s arkiv och Malmö Stadsarkiv visas olika slags material som speglar hbtqi+-berättelser med koppling till staden i ett utav rummen i utställningen.

Lena Mattsson (*1966) 

Breakfast for Everybody, 1997 

Lena Mattsson är utbildad både på KV Konstskola i Göteborg och Malmö Målarskola Forum,  men är främst känd för sina videoverk och performancekonst. Under sin karriär har hon även arbetat med att curaterat utställningar och större filmprojekt i samarbete med andra kulturpersonligheter, som Bo Cavefors och Ola Åstrand. I Mattssons verk, oavsett konstnärlig uttrycksform, återfinns ofta tydliga referenser till konst- och filmhistoria. 

I verket Breakfast for Everybody refererar hon till Édouard Manets målning Le Déjeuner sur l'herbe (Frukost i det gröna) från 1863. Mattson har använt Manets tavla som en utgångspunkt, en mall, men ändrat kontexten och förutsättningarna. De nakna kvinnorna i Manets verk blir i Mattsons verk nakna män, och istället är det kvinnorna som är påklädda. Kameran i videoverket är stillastående och "målningen" utspelar sig framför den. På så sätt ifrågasätter Mattsson könsroller, normer och maktförhållanden, både historiskt och i samtiden

Läs mer om utställningen här:

ARTBOOK | D.A.P.

ARTBOOK | D.A.P. 

KERBER

Lena Mattsson: The Window Opens to the World

Text by Lars Gustaf Andersson, Maria Hellström Reimer, John Peter Nilsson, Charlotte Wiberg.

Featured image is reproduced from ‘Lena Mattsson: The Window Opens to the World'.

A career survey on Swedish artist Lena Mattsson’s multimedia social critique

Including film stills, photographs and documentary materials, this is the first overview of Swedish multimedia artist Lena Mattsson (born 1966), whose work draws on the history of art and cinema.


Christine Antaya: Fängslande när Lena Mattsson paketerar minnen

Recension Sydsvenskan Kultur av Christine Antaya 
konstkritiker. 

Christine Antaya: Fängslande när Lena Mattsson paketerar minnen. 
Hos Lena Mattsson framhävs filmens grundbultar. Nya boken är ett viktigt dokument över Malmökonstnärens karriär så här långt, skriver Christine Antaya.
Det är ovanligt att bli berörd av ett konstverk i en bok; en sådan bild är ofta tänkt främst som ett dokument eller referens. Men i Malmökonstnären Lena Mattssons nyutkomna bok ”The window opens to the world” (Kerber Verlag), finns undantag. Verket ”Perception of time and place” bestod av tre filmsekvenser som projicerades på klippor vid en ljuskonstfestival på västkusten 2019. Bilderna i boken visar en kvinna med röda läppar och allvarliga ögon som blickar mot åskådaren över ett svart hav. Hennes släta ansikte är fårat av klippornas sprickor. Himlen är grönsvart, och över vattnet syns projektionsstrålen som en svag skiftning i lila. Det är en fängslande bild som både fångar den ursprungliga situationen – hur det måste ha varit, havsluften, havets relativa tystnad – samtidigt som filmens gåtfullhet, kvinnans outgrundliga ansikte, är intakt.
Boken är ett viktigt dokument över Mattssons karriär så här långt, och genom det också över hennes många samarbetspartners i det skånska kulturlivet. I filmvetaren Lars Gustaf Anderssons introducerande essä i boken beskrivs slutet på Mattssons film ”The cultural masturbator”, 2015, som visades på Malmö Konsthall efter förläggaren Bo Cavefors bortgång 2018. I slutet av filmen berättar Cavefors om hur han kom hem till sin gård på landet efter att han frikänts från anklagelser om ekobrott vid tingsrätten i Lund. Det regnar och någon knackar på dörren. En gestalt i regnkappa frågar honom om det är något han behöver. Nej, svarar Cavefors. Bra, säger gestalten och försvinner bort i mörkret. Cavefors fick aldrig reda på vem det var, och när han berättar om episoden rinner det tårar nedför hans kinder. Andersson tolkar detta som en bekräftelse på konstens gemenskap, ett starkt tema hos Mattsson.
Men allra främst är detta en bok om film. I en intervju i en amerikansk podd sa litteraturkritikern Charles Finch att han tröttnat på att recensera kompetenta, men egentligen oviktiga böcker; av de hundratals han läste varje året var det kanske bara sex eller sju som verkligen gjorde något intressant med romanformen, förde den framåt. Det nödvändiga med förnyelse kan appliceras på alla konstarter, men det finns även viktiga konstnärskap som utmärker sig inte för att de revolutionerar sitt medium, utan tvärtom, för att de framhäver grundbultarna, mediets särart. Mattssons filmer som projiceras på okonventionella ytor, klippor, stockar eller högar av salt, eller visas i installationer med flera skärmar, tydliggör det speciella med film, hur rörliga bilder är avhängigt tid och plats som inget annat medium. Jag påminns om den Netflix-aktuella långfilmen ”Mank”, om tillkomsten av manuset till ”Citizen Kane”, där en filmbolagschef säger att det enda film säljer är minnet av filmen. Det är egentligen en kommentar om Hollywoods affärsmodell, men kan också förstås som en filosofisk betraktelse om filmkonsten. Den här boken är en fin paketering av minnen.   

Book release: Lena Mattsson – The Window Opens to the World, Skissernas Museum

CANCELED!
Book release: Lena Mattsson – The Window Opens to the World 26 November 2020 19.00, Skissernas Museum, Lund, Sweden
Pre-registration is required for this event! You pay as usual at the museum.
This evening, Malmö artist Lena Mattsson shows a completely new site-specific version of the monumental work Perception of Time and Space and presents a new book about her art, The Window Opens to the World, published by Kerber Verlag in Berlin. In Swedish. https://skissernasmuseum.se/en/calendar/bokrelease-lena-mattsson-the-window-opens-to-the-world//

Generation - En spegling av 1990-talets konstscen, Borås Konstmuseum.

Generation - konstnärer Kamilla Rydahl, Cecilia Parsberg, Annika Lundgren, Ebba Matz, Elisabet Apelmo, Maya Eizin Öijer, Gisela Schink, Cecilia Edefalk, Eva Larsson, Elin Wikström, Maria Lindberg, Katrine Helmersson, Karlsson Rixon, Matts Leiderstam, Martin Sjöberg, Bengt Olof Johansson, Hans Jörgen Johansen, Magnus Wallin, Peter Hagdahl, Peter Geschwind, Per Wizén, FA+, LPC, Beckerell TV.
DN Kultur recension. Fantastisk tidsresa till 90-talets oborstade konst. 1990-talets experimentella konstscen är temat för en stor grupputställning på Borås konstmuseum. Här förstår man hur tidens unga svenska konst faktiskt kändes, skriver Dan Jönsson. https://www.dn.se/kultur/fantastisk-tidsresa-till-90-talets-oborstade-konst/
Läs mer om utställningen GENERATION - En spegling av 1990-talets konstscen 17 oktober 2020 - 1 april 2021 på Borås Konstmuseums hemsida https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/aktuella-utstallningar/generation.html
Recension: Borås konstmuseums "Generation" imponerar på GPs kritiker Sara Arvidsson. https://www.gp.se/kultur/kultur/generation-på-borås-konstmuseum-1.35784626
Läs Fredrik Svensks recension i Aftonbladet Kultur, Utsatthet, kontroll och viljan att förändra. ”Generation” är ett rikt och lustfyllt återbesök i 1990-talet. https://www.aftonbladet.se/kultur/konst/a/jBz9Ko/utsatthet-kontroll-och-viljan-att-forandra?fbclid=IwAR3KgRfDPuohAqvdhp_gAljhcfP89nJSih0zakCk5Dz4jThoeYg4n0dsxXIDigital visning av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen, som visas på Borås Konstmuseum mellan 17 oktober 2020 – 1 april 2021. Utställningen Generation har ambitionen att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur nutidens konstscen ser ut och många namn är fortfarande aktiva. Det finns också betydande skillnader mellan då och nu, fram till dess hade konsthistorien exempelvis dominerats av män, detta ändrades verkligen under 90-talet. Det fanns också en befriande ”fuck you-attityd” och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara. Utställningen är curerad av Lena Mattsson och Ola Åstrand som båda själva debuterade som konstnärer under 90-talet.

Länk till digital visning av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen, som visas på Borås Konstmuseum mellan 17 oktober 2020 – 1 april 2021.


Här kan du bläddra igenom en digitaliserad version av den tryckta katalogen för utställningen "Generation - en spegling av 1990-talets konstscen". Katalogen finns till salu på Borås Konstmuseum och i Kulturhusets butik. Varma hälsningar från Borås Konstmuseum, Ola Åstrand och Lena Mattsson

Generation - En spegling av 1990-talets konstscen, Borås Konstmuseum

Konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand kuraterar utställningen ”Generation”. Det är en utställning som speglar hur konsten såg ut på 90-talet då de båda själva debuterade. Filmtrailer av Lena Mattsson.
Läs mer om utställningen GENERATION - En spegling av 1990-talets konstscen 17 oktober 2020 - 1 april 2021 på Borås Konstmuseums hemsida https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/tidigare-utstallningar/generation.html
Läs Fredrik Svensks recension i Aftonbladet Kultur, Utsatthet, kontroll och viljan att förändra. ”Generation” är ett rikt och lustfyllt återbesök i 1990-talet. https://www.aftonbladet.se/kultur/konst/a/jBz9Ko/utsatthet-kontroll-och-viljan-att-forandra?fbclid=IwAR3KgRfDPuohAqvdhp_gAljhcfP89nJSih0zakCk5Dz4jThoeYg4n0dsxXI
Digital visning av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen, som visas på Borås Konstmuseum mellan 17 oktober 2020 – 1 april 2021. Utställningen Generation har ambitionen att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur nutidens konstscen ser ut och många namn är fortfarande aktiva. Det finns också betydande skillnader mellan då och nu, fram till dess hade konsthistorien exempelvis dominerats av män, detta ändrades verkligen under 90-talet. Det fanns också en befriande ”fuck you-attityd” och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara. Utställningen är curerad av Lena Mattsson och Ola Åstrand som båda själva debuterade som konstnärer under 90-talet.

Länk till digital visning av utställningen Generation - en spegling av 1990-talets konstscen https://youtu.be/El0kiaXi7iA

Här kan du bläddra igenom en digitaliserad version av den tryckta katalogen för utställningen "Generation - en spegling av 1990-talets konstscen". Katalogen finns till salu på Borås Konstmuseum och i Kulturhusets butik.
 
Varma hälsningar från Borås Konstmuseum, Ola Åstrand och Lena Mattsson

Annika Lundgrens The Roadmovie Tour

Missa inte Annika Lundgrens The Roadmovie Tour som äger rum 17 och 24 oktober 2020 samt 27 mars 2021. Bussen avgår från Drottningtorget i Göteborg framför Posthotellet klockan 12.30 och ankommer till Borås Konstmuseum ca klockan 14.00 Boka din biljett på bokningar.konstmuseum@boras.se

Generation - En spegling av 1990-talets konstscen, Borås Konstmuseum

Generation - En spegling av 1990-talets konstscen, 17 oktober 2020 - 1 april 2021, Borås Konstmuseum Konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand kuraterar utställningen ”Generation”. Det är en utställning som speglar hur konsten såg ut på 90-talet då de båda själva debuterade.
Ambitionen är att överraska och ge en ingång till den period i svensk konsthistoria som föregick millennieskiftet. En konsthistoria som fram till dess hade dominerats av män. Det ändrades verkligen under 90-talet. Det finns åtskilligt i 90-talets konstliv som påminner om hur samtidens konstscen ser ut, och många namn är fortfarande aktiva. Men det finns betydande skillnader mellan då och nu. Under 1900-talets sista decennium fanns det en befriande fuck you-attityd och kanske var 90-talet det sista oskuldsfulla årtiondet, innan internet och sociala medier gjorde allting genomlyst och sökbart. Under den här tiden återuppstod en idealism och upprorsanda som påminde mycket om punkens vilja att provocera. Nu var det med andra medel, till exempel rave-erans drogromantik och hiphopens samplingskultur och experimentanda. Det fanns under dessa år såväl en nyvunnen konstnärlig frihet som ett utbrett ifrågasättande av hur ett konstverk bör se ut och vad konst kan vara.
Generation - konstnärer: Kamilla Rydahl, Cecilia Parsberg, Annika Lundgren, Ebba Matz, Elisabet Apelmo, Maya Eizin Öijer, Gisela Schink, Cecilia Edefalk, Eva Larsson, Elin Wikström, Maria Lindberg, Katrine Helmersson, Karlsson Rixon, Matts Leiderstam, Martin Sjöberg, Bengt Olof Johansson, Hans Jörgen Johansen, Magnus Wallin, Peter Hagdahl, Peter Geschwind, Per Wizén, FA+, LPC, Beckerell TV.
Läs Fredrik Svensks recension i Aftonbladet Kultur, Utsatthet, kontroll och viljan att förändra. ”Generation” är ett rikt och lustfyllt återbesök i 1990-talet. https://www.aftonbladet.se/kultur/konst/a/jBz9Ko/utsatthet-kontroll-och-viljan-att-forandra?fbclid=IwAR3KgRfDPuohAqvdhp_gAljhcfP89nJSih0zakCk5Dz4jThoeYg4n0dsxXI
Läs mer om utställningen GENERATION - En spegling av 1990-talets konstscen 17 oktober 2020 - 1 april 2021 på Borås Konstmuseums hemsida https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/tidigare-utstallningar/generation.html

BOOK RELEASE: Lena Mattsson - The Window Opens to the World

 

BOOK RELEASE: Lena Mattsson – The Window Opens to the World 
Wednesday 30.9 at 18–21 Malmö Konsthall

The bookshop/C-salen

The artistic world of the Malmö-based artist Lena Mattsson is presented in a new book published by Kerber Verlag in Berlin. Lars Gustaf Andersson, John Peter Nilsson and Charlotte Wiberg contribute with texts that shed light on Mattsson’s work from various aspects. The book is entitled The Window Opens to the World, based on what art historian Måns Holst-Ekström has said about Lena Mattson’s art: “The window opens up to the world”. 

Lena Mattsson is recognized for her way of highlighting and challenging injustices and conflicts in our society. In several of her works, she herself actively participates and weaves in her own experiences – she identifies strongly with the most vulnerable in our society. This very personal, artistic and poetic interweaving of life and art gives her work a unique expression. 

The book is richly illustrated and contains a number of previously unpublished installation photographs from Lena Mattsson’s solo exhibition A Small Fairytale at Malmö Konsthall (30.11–10.2 2002). The design is made by Andreas Nordström. 

6–7 pm Lena Mattsson signs the book
The book is for sale to a reduced price in the book shop during the evening. 

7–9 pm Conversation & display of the work of Lena Mattsson
Conversations about Mattsson’s artistic work together with Lars Gustaf Andersson, film researcher and author, and Charlotte Wiberg, author and film critic. 

Lena Mattsson was born in Kungshamn in 1966 and works in Malmö. Mattsson is mainly a video and performance artist, but started as a painter and has not least been interested in the possibilities of watercolor. She also works as a curator for contemporary art. Her own works often refer to art history and film and are in an intense conversation with the present and history. She has participated in a number of exhibitions around the world. 

Image: KERBER VERLAG

https://www.konsthall.malmo.se/en/aktivitet/bokrelease-lena-mattsson-the-window-opens-to-the-world/

Portobello Film Festival London 2020


When Hades Burst With Blooms 

by Lena Mattsson with Stry Terrarie Kanarie, Carin Carlsson and Clemens Altgård has been selected for this years Portobello Film Festival, and will be shown on Monday 7 September 2020 at the Muse Gallery, 269 Portobello Road, London, W11 1LR between 6 p.m. - 10 p.m. 

 

Music: Stry Terrarie Kanarie

Film trailer by: Lena Mattsson

New book at KERBER VERLAG

 


Lena Mattsson

The Window opens to the World

Lena Mattsson (*1966) is a prize-winning Swedish artist. Her practice includes photography, performance, film, and video. Her new monograph, The Window Open to the World, covers her entire oeuvre, while focusing on recent works such as the piece about the legendary Swedish publisher Bo Cavefors. Featuring essays by Lars Gustaf Andersson, John Peter Nilsson, and Charlotte Wiberg.

Here you’ll find all our PHOTO books.

New Publications Fall 2020New Publications Fall 2020, KERBER VERLAG
New book Lena Mattsson The Window Opens to the World, see page 49, 
KERBER VERLAG
https://issuu.com/kerberverlag/docs/kerber_fall_2020_e_issuu
https://www.kerberverlag.com/en/1845/lena-mattsson

2020 Aftonbladet, Opulens, Kulturnytt i P1, DN


AFTONBLADET Kultur: Ulrika Stahre 

Kulturarbetare, vi har saknat er

Isoleringen, krisen och skapandet tar plats i nya projekt
MAGASIN Opulens, Konst av Clemens Altgård 

Sevärt om kulturarbete under coronakrisen

KONST/FILM. Clemens Altgård har sett en rad kortfilmer som speglar kulturarbetares situation i coronatider. Trots svåra omständigheter fortsätter skapandet om än i isolering, skriver han.

Skaparkraft och ångestvrål i ny mobilfilmsserie
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7482463

P1 Kultur Lyssna på ett längre reportage av Helena Nordenberg                                                                                                                                                                                                                        

Nu öppnar museidörrarna igen!

KULTUR UNDER COVID-19

En salig blandning av kulturarbetare – konstnärer, performanceartister, musiker, skådespelare och poeter - deltar i en ny mobilfilmsserie i samarbete med Borås konstmuseum. Hör om projektet i Helena Nordenbergs reportage.


DN Kultur  Konst  Birgitta Rubin: Coronasäkrade utställningar blommar runt om i sverige


Kultur under covid-19 Se alla filmerna på Borås Konstmuseums hemsida 

https://boraskonstmuseum.se/utstallningar/undermeny-utstallningar/projekt/kultur-under-covid-19.html

Kulturnytt i P1 & P1 Kultur av Helena Nordenberg, programledare: Karsten Thurfjell P1 Kultur
Konstnärer, performanceartister, musiker, skådespelare och poeter. En salig blandning av kulturarbetare deltar i en ny mobilfilmsserie i samarbete med Borås konstmuseum. Den 3 juni är det dags för den sista och avslutande filmen.

En av dem som medverkar i projektet är bildkonstnären Maya Eizin Öijer. 
I hennes bidrag till mobilfilmsserien är det hennes make, poeten Bruno K Öijer, 
som håller i kameran. I filmen får man se ett lantligt och ensligt beläget soldattorp 
dit Maya Eizin Öijer har tagit sin tillflykt. Vi får också se hur hon visar de konstverk 
som hon arbetar med.Enligt Maya Eizin Öijer är det som vi upplever just nu 
"pandemins natt".

Arton personer från olika hörn av kultursverige har medverkat. De har fått filma sig 
själva med mobilkamera och svarat på frågor kring sin tillvaro under pandemin och
 om hur deras liv och skapande har påverkats. Filmerna har sedan sammanställts 
och redigerats av videokonstnären Lena Mattsson. Mobilfilmsserien heter 
Kultur under covid 19 och finns utlagd i sin helhet på Borås konstmuseums hemsida. 

Det var när en stor utställning om 90-talets konst fick ställas in på grund av 
corona som Lena Mattsson och hennes kollega konstnären Ola Åstrand fick 
idén till mobilfilmsserien.

Filmserien inleddes den 7 maj och varje vecka har tre nya delar lagts ut på 
Borås konstmuseums hemsida. Något som överraskade var att svaren blev 
så olika sinsemellan. I poeten Johan Jönssons film får vi följa med in i hans
 arbetsrum där väggarna är klädda med fullproppade bokhyllor ända från golv till tak:

Filmerna är alltifrån vardagliga och rätt krassa nedtonade redogörelser och
betraktelser till mer överrumplande inslag som till exempel performanceartisten, 
koreografen och trumslagaren Stina Fors film som är ett enda stort och 
utdraget bröl av ångest:

I den sista delen som läggs ut den 3 juni berättar Paulina Göth, som är en 
av medlemmarna i scenkonstkollektivet Potato Potato, om hur det är att försöka 
överleva som kulturskapare i den dystopiska och osäkra tid som råder just nu.

Ett av de viktigaste syftena med mobilfilmsprojektet är att påminna om 
kulturens betydelse för människan och samhället, säger initiativtagaren Lena Mattsson.
Längre reportage av Helena Nordenberg i Nu öppnar museidörrarna igen! Reportaget börjar ca 10:26 in i programet.
Programledare: Karsten Thurfjell P1 Kultur
Producent: Maria Götselius