Lena Mattsson – Unexpected Visit

 


Plats: Västerhallen (nedre plan) 

11 november 2023 - 17 december 2023. Konsthallen Bohusläns Museum


Lena Mattsson – Unexpected Visit

Lena Mattson arbetar främst med video och film, där hon gestaltar vardagliga situationer som omformas och som slutligen får att oss fundera över djupare frågeställningar i vår tillvaro. I utställningen visas filmtriptyken Unexpected Visit.

Lena Mattsson intresserar sig för hur vår perception förhåller sig till varande, tid och rum. Med ett poetisk och känsligt bildspråk berör hon existentiella teman i våra liv.  En magiskt realism framträder i verken, det till synes uppenbara får en annan dimension och verken fylls av en djupare symbolik. Kontrasten mellan det uppenbara och en djupare innebörd skapar en dualitet mellan yta och djup som ger en spänning i hennes verk.

Unexpected Visit

I filmtriptyken Unexpected Visit ser vi hur ett barn/en ung person klättrar upp och ned för en stege. Symboliken kring stegen är komplex och kan tolkas på många olika sätt och visar på livets alla skiften, hur barnet växer upp, utvecklas och socialiseras in i samhället och kanske klättrar uppåt för samhällsstegen, för att sedan gå ner igen. Nedstigningen betyder det motsatta och att man måste börja om igen – pendeln svänger.

Inom flera religioner återges stegen främst som en övergång mellan det jordiska livet och det andliga. I sina filmer arbetar Lena Mattsson ofta metaforiskt och lägger in olika lager av film. I triptyken Unexpected Visit kan vi se bilder och miljöer från Lenas barndomshem i Kungshamn samt andra välkända bohuslänska platser, som till exempel Hovenäset, Bohus-Malmön och Smögen. Vi kan även se även Lena Mattssons morfar skymta förbi. Verket kan ses som en metaforisk och poetisk resa i dåtid och nutid. Musiken till videoverket är skapad av Conny C-A Malmqvist.


Another Brick in the Wall

Utanför på museet fasad projiceras verket Another Brick in the Wall som kan ses under dygnets mörka timmar. Verket föreställer en gråtande kvinna, där tårarna tycks övergå i någonting annat? Scenen återupprepas i ett snabbt tempo och syftar på kvinnors utsatthet världen över. Där uttrycks känslor som handlar om förtryck, ofrihet och även ömhet, men också en sorg över situationen i världen. Lena Mattssons verk öppnar upp för simultana skeenden i inre och yttre rum i både dåtid och nutid. Även i detta verk är musiken skapad av Conny C-A Malmqvist.

Om konstnären

Lena Mattsson är född i Kungshamn 1966 och är verksam i Malmö. Hon är främst video- och performancekonstnär, men började sin bana  som målare. Hon är också verksam som curator för samtidskonst. Mattsons egna verk refererar ofta till konsthistoria och film och befinner sig i ett intensivt samtal med både nuet och historien.

Hon är utbildad vid Målarskolan Forum, numera Konsthögskolan i Malmö och har visat sina verk, filmer och videoinstallationer på en rad utställningar runtom i Sverige och världen, bland annat på Moderna Museet i Malmö, Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Nässjö Konsthall, Göteborgs Konsthall, Borås Konstmuseum och Island of Light, Smögen samt Konsthallen på Bohusläns museum, Louisiana Museum of Modern Art, Danmark, Museum of Contemporary Art, Santiago, Chile, Stedelijk Museum, Amsterdam, Nederländerna, Museum for Contemporary Art, Roskilde, Danmark, National Art Gallery Kuala Lumpur, Malaysia, Metropolitan Art Museum, Pusan, Sydkorea och många fler. 

https://www.bohuslansmuseum.se/utstallningar/lena-mattsson-unexpected-visit/