I Betraktarens Öga


”I want to hold Your hand” på Borås Konstmuseum, 2013. Curator Ola Åstrand

”I BETRAKTARENS ÖGA ” är en skulptural videotriptyk där jag undersöker rockmyten.
Alla tre videoarbeten är synkroniserade till en rocksurrealistisk videotriptyk som omsluter betraktaren och synliggör och belyser myten om mannen, människan Bo Cavefors, författare
, regissör och sist men inte minst legendarisk bokförläggare av litterära verk av t.ex. Ezra Pound, William S Burroughs, Friedrich Nietzsche, Salvador Dali och många andra. Ett exempel på det politiskt kontroversiella är utgivningen av texter tillkomna inom Röda Armé-fraktionen, vilket bland annat resulterade i rättstvister och mycket ogillande. Förlaget försattes i konkurs 1982.

Bo Cavefors berättar själv om sitt liv och leverne i verket.
Ola Åstrand, kurator till utställningen, en mycket intressant, mångfacetterad konstnär och musiker deltar som betraktaren.
Den tredje mannen som medverkar med nyskriven rockmusik är Conny C
-A Malmqvist musiker, filosof och konstkritiker.

Många av mina nära och kära har varit med i rock- och litteratursvängen, dessa båda världar är starkt förenade.
Nu tänker ni nog vad har Cavefors har med rockvärlden att göra?
Den person jag först kom att tänka på när jag fick inbjudan till utställningen och inte kunde få ur sinnet är Bo Cavefors!

I min värld är Bo Cavefors, trots sin egen utsaga av att vara totalt omusikalisk och verksam i en annan kulturgenre, en person, som man säger i Skåne: ”rockar fett”.
Vad är rock egentligen, vem kan vara rock, och hur kan uttrycken vara annorlunda än de gängse medierade?
Välkomna till en videoinstallation om mannen myten och människan Bo Cavefors. ”Sex, books, drugs and rock’n roll”!

Text Lena Mattsson 
 Video installation view Borås Konstmuseum 2013
 "I want to hold your hand", Curator Ola Åstrand.
 A video installation about the famous literature publisher Bo Cavefors
Actors: Bo Cavefors and Ola Åstrand, Music by Conny C-A Malmqvist
    Copyright: Lena Mattsson
Lyssna på Kulturnytt om utställningen I want to hold your hand Borås Konstmuseum av Mia Gerdin


Recension Dan Jönsson Dagens Nyheter 2013 07 04