(in) visible at Malmö City Archives, 23 Jun - 30 Sep 2021.

 

Installation view (in)visible 23 Jun - 30 Sep 2021

Malmö Statsarkiv, Malmö City Archives

 

What happens when we look at an art collection from a queer perspective? In the exhibition (in) visible explored this.


During the summer, you can experience three works from Malmö Art Museum's exhibition (in) visible at Malmö City Archives. It is Axel Karlsson Rixon's photo series Tourism, a digital work by Lena Mattsson, and porcelain objects by  Matts Leiderstam.

 

Breakfast for Everybody 1997 by Lena Mattsson 

 

In Breakfast for Everybody, she paraphrases Edouard Manet’s painting Déjeuner sur l'herbe (The Luncheon on the Grass) from 1863. Mattson has used Manet’s painting as a starting point, a matrix, but altered the context and situation. The nude women in Manet’s work are replaced with nude men, and the women are fully dressed. The camera in the video work is static, and the “painting” takes place in the front of it. In this way Mattsson challenges gender roles, norms and power structures in the past and present.

 

Breakfast for Everybody, Courtesy of the artist Lena Mattsson and Malmö Art Museum  


https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv/Program/invisible-pa-Malmo-Stadsarkiv.html 

Breakfast for Everybody

 

Videostill från Breakfast for Everybody av Lena Mattsson 1997, Louisiana Museum of Modern Arts park 

(in)visible 

23 jun - 31 sep 2021 Malmö Stadsarki

Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? I utställningen (in)visible utforskas detta.

Under sommaren kan du uppleva tre verk ur Malmö Konstmuseums utställning (in)visible på Malmö Stadsarkiv. Det är Axel Karlsson Rixons fotoserie Turism, ett digitalt verk av Lena Mattsson, och porslinsobjekt av Matts Leiderstam.

Verken visas på Stadsarkivet som en del av den stora utställningen som pågår på Malmö Konstmuseum 12 jun 2021 - 9 jan 2022.

På Konstmuseet visas den större delen av utställningen som bygger på samlingen och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid som väcker frågor om fragmentering, rumslighet, kropp och begär. Samlingens luckor har fyllts med inlån och nyinköp. I samarbete med RFSL:s arkiv och Malmö Stadsarkiv visas olika slags material som speglar hbtqi+-berättelser med koppling till staden i ett utav rummen i utställningen.

Lena Mattsson (*1966) 

Breakfast for Everybody, 1997 

Lena Mattsson är utbildad både på KV Konstskola i Göteborg och Malmö Målarskola Forum,  men är främst känd för sina videoverk och performancekonst. Under sin karriär har hon även arbetat med att curaterat utställningar och större filmprojekt i samarbete med andra kulturpersonligheter, som Bo Cavefors och Ola Åstrand. I Mattssons verk, oavsett konstnärlig uttrycksform, återfinns ofta tydliga referenser till konst- och filmhistoria. 

I verket Breakfast for Everybody refererar hon till Édouard Manets målning Le Déjeuner sur l'herbe (Frukost i det gröna) från 1863. Mattson har använt Manets tavla som en utgångspunkt, en mall, men ändrat kontexten och förutsättningarna. De nakna kvinnorna i Manets verk blir i Mattsons verk nakna män, och istället är det kvinnorna som är påklädda. Kameran i videoverket är stillastående och "målningen" utspelar sig framför den. På så sätt ifrågasätter Mattsson könsroller, normer och maktförhållanden, både historiskt och i samtiden

Läs mer om utställningen här:

ARTBOOK | D.A.P.

ARTBOOK | D.A.P. 

KERBER

Lena Mattsson: The Window Opens to the World

Text by Lars Gustaf Andersson, Maria Hellström Reimer, John Peter Nilsson, Charlotte Wiberg.

Featured image is reproduced from ‘Lena Mattsson: The Window Opens to the World'.

A career survey on Swedish artist Lena Mattsson’s multimedia social critique

Including film stills, photographs and documentary materials, this is the first overview of Swedish multimedia artist Lena Mattsson (born 1966), whose work draws on the history of art and cinema.