Island of Light - Smögen 2022 "Escape the Nightmare” and "Unexpected Visit" by Lena Mattsson
Escape the Nightmare” and "Unexpected Visit" and by Lena MattssonIsland of Light - Smögen 2022


In a dystopian time of war, violence and pandemic we might try to find our way back to our origins. For me personally this means Kungshamn in the region Bohuslän, where my granite-clad roots reside. The stormy sea, the red granite cliffs and the people there have shaped me. Usually we strive to move forwards, and we all dream of a better world. In my works I examine where we go when the movement gets cut off and we seem to get caught up in an endless loop. They can be seen as an invocation, a purification, an endless climbing on life’s metaphorical wobbly ladder where the present, the past and man’s internal psychological drama is being penetrated. We are always somewhere between beginning and end, between the water and the sky; the drama becomes vertical instead of horizontal. The ladder is also that of Jacob, where we meet the unknown which perhaps also on some level is the familiar.


In focus is also the matter of environment and the magic of nature. We are in a field of tension between on the one hand the littering, poisoning and destruction; and on the other hand the breeding, life-affirming and magical – on an inner as well as an outer plane. It is my hope that my works can be seen as personal as well as universal.

"Escape the Nightmare"Island of light - Smögen 2022

8 - 11 September 2022Every evening from 8pm to 12pm


Lena Mattsson is showing four monumental site-specific synchronized, video mapped projections on “Magasinet”, the light blue boat house across the Smögen bridge. The work can be seen on all four sides of the house and it centers on questions of the circle of life and death. At any time the idyllic scene can fall apart, and a menacing sound is heard in the sky. The artist focuses on the protection of the separate individual, our communal magical nature and the natural environment.

The music is created especially for the work by musician and art critic Conny C-A Malmqvist.
"Unexpected Visit" (”Oväntat besök”)

Island of light - Smögen

8 - 11 September 2022Every evening from 8pm to 12pm


Lena Mattsson projects life’s wobbly metaphorical ladder on a granite wall on the bridge of Smögen. Newly composed music by philosopher, art critic and musician Conny C-A Malmkvist.  


Lena Mattsson works with film, photography and performance, but has also returned to the watercolor painting that once was her beginning. Nowadays she also often functions as curator, most recently together with Ola Åstrand at Borås Museum of Modern Art with the project Culture in the time of covid-19 and exhibition Generation – A reflection of the art scene during the 1990’s. Her own work often refer to art history and film, and take part in an intense dialogue with the past and present. She has presented her work in a great number of exhibitions all over the world.


The artistic world of Lena Mattsson is presented in a recent book internationally distributed by Berlin-based publishing house Kerber Verlag. Lars Gustaf Andersson, John Peter Nilsson and Charlotte Wiberg have contributed texts highlighting different aspects of Mattsson’s works. The title of the book is Lena Mattsson: The Window Opens to the World – a quotation taken from art historian Måns Holst-Ekström on the art of Lena Mattsson.

During the fall of 2022 Lena Mattsson will take part in the exhibition Borås Bright Art with new works in the Borås Museum of Modern Art as well as new large scale works in the city-scape of Borås.https://www.islandoflight.art

“Escape the Nightmare” och "Unexpected Visit" av Lena Mattsson Island of Light - Smögen 2022

I en dystopisk tid av krig, våld, och pandemi söker vi oss kanske tillbaka till våra ursprung. I mitt personliga fall är det Kungshamn i Bohuslän där jag har mina granitklädda rötter. Det stormande havet, de röda granitklipporna och människorna där har format mig. Vanligtvis söker vi oss vidare, och att drömma om en bättre värld är något gemensamt för oss alla. I verken undersöker jag vart kan man fly när framåtrörelsen skurits av och allt verkar gå i loop. Verken kan ses som en besvärjelse, ett tvagande, ett evigt klättrande på livets vingliga metaforiska stege där samtid/dåtid och människans inre psykologiska drama penetreras. Vi är alltid mellan ursprung och ände, mellan vattnet och himlen, dramat blir vertikalt i stället för horisontellt. Stegen är också en Jakobsstege där vi kan möta det okända, som kanske någonstans också är det bekanta.

I kameralinsens fokus är också miljöaspekten och naturens magi. Vi befinner oss i spänningsfältet mellan nedskräpningen, förstörelsen och det destruktiva å ena sidan, och det magiska, livgivande å den andra – såväl på ett yttre som på ett inre plan. Det är min förhoppning att verken kan ses som både personliga och allmängiltiga.


Escape the NightmareIsland of light - Smögen 2022 8 - 11 september 202220:00 - 24:00
Lena Mattsson visar fyra nya monumentala platsspecifika synkroniserade videomappade projektioner på den ljusblå sjöboden mitt emot Smögenbryggan, ”Magasinet”. Verket kan beskådas från huset alla sidor och belyser frågeställningar kring livet och dödens ständiga kretslopp. Där den pastorala idyllen när som helst kan rämna. Där ljudet av ett hot hörs i skyn. Där värnandet om den lilla människan, och vår gemensamma magiska miljö och naturen är i konstnärens fokus. Musiken är specialkomponerad till verken av musikern och konstkritikern Conny C-A Malmqvist.


Unexpected Visit Island of light - Smögen 2022 8 - 11 september 202220:00 - 24:00

Lena Mattsson projicerar livets vingliga metaforiska stege på en granitvägg på Smögenbryggan. Nykomponerad musik av filosofen, konstkritikern och musikern Conny C-A Malmkvist.


Lena Mattsson är född i Kungshamn 1966 och verksam i Malmö. Hon arbetar med film, fotografi och performance, men har också återvänt till det akvarellmåleri hon en gång började med. Numera är hon dessutom ofta verksam som curator, senast tillsammans med Ola Åstrand på Borås Konstmuseum med Kultur under Covid-19 och Generation - En spegling av 1990-talets konstscen. Lena Mattssons konstnärliga värld presenteras i en nyligen utgiven bok som ges ut internationellt av Kerber Verlag i Berlin. Lars Gustaf Andersson, John Peter Nilsson och Charlotte Wiberg bidrar med texter som belyser Mattssons verk ur olika aspekter. Boken har fått titeln Lena Mattsson: The Window Opens to the World, utifrån vad konsthistorikern Måns Holst-Ekström har skrivit om Lena Mattsons konst: ”Fönstret öppnar sig för världen”.
Lena Mattsson kommer under hösten 2022 att delta i utställningen Borås Bright Art med nya verk på Borås Konstmuseum och med nya storskaliga arbeten i Borås statsmiljö.
A documentary film by Lena Mattsson, Island of Light - Smögen 2022.


Photo: Siri Linde, Ann-Charlotte Arnborg-Larsson, Inger Andersen, 
Katarina Frimodig
Copyright: Lena Mattsson

Home page Island of Light

https://www.islandoflight.art
ISLAND OF LIGHT SMÖGEN 2022 – EN FANTASTISK LJUSFESTIVAL av Glenn Glicko Anderssonhttps://glicko.me/2022/09/10/island-of-light-smogen-2022-en-fantastisk-ljusfestival/

UPCOMING EXHIBITION ARTFORUM.COMBorås Konstmuseum / Borås Art Museum Borås Bright Art BORÅS KONSTMUSEUM / BORÅS ART MUSEUM Kulturhuset P. A. Halls Terrass, https://lnkd.in/dW6mkqwf Tue - Thu 12pm to 5pm, Fri - Sun 12pm to 4pm Matej Bizovicar, Mikael Ericsson, Tamar Frank, Paul Friedlander, Bertrand Gadenne, Ema Kobal, Lena Mattsson, Raha Rastifard, Egill Sæbjörnsson, Yoko Seyama, Aleksandra Stratimirovic, Beam Team, Cecilia Ömalm, TBA Borås Bright Art October 29 - February 26, 2023https://www.artforum.com/artguide/boraas-konstmuseum-boraas-art-museum-22253/boraas-bright-art-208084

Borås Bright Art
Internationell ljuskonst i stadsrummet och på Borås Konstmuseum
28 oktober 2022–26 februari 2023Home page Borås Konstmuseumhttps://boraskonstmuseum.se