Lysande dokumentär om Bo Cavefors, Lena Mattsson In the Eye of the Beholder, Moderna Museet Malmö. Text Bertil Falk, Tidningen Kulturen

Lysande dokumentär om Bo Cavefors     

Lena Mattson

In the Eye of the Beholder 
Modern Muséet i Malmö
Det var fullsmockat med folk när konstnären Lena Mattson hade vernissage på Modern Muséet i Malmö, men huvudrollsinnehavaren var snarare hennes objekt, nämligen Bo Cavefors, än hon själv. I hennes dokumentärfilm In the Eye of the Beholder (I betraktarens öga) står nämligen Bo Cavefors i blickpunkten och den dokumentation som Lena Mattson har åstadkommit är suverän, inte minst då den som på Modern Muséet presenteras som på bio – i storformat. Det handlar alltså om ett alldeles utomordentlig dokument, där katoliken Bo Cavefors på sitt stillsamma och vänliga sätt berättar om sin inställning till livet, till erotiken, till bokutgivning, till religionen.
Han berättar också om den iscensättning av Xavier de Maistres Den spetälske från staden Aosta, som sattes upp i Malmö 2005 med Bo Cavefors, Måns Holst-Ekström och Thomas Hultcrantz, som alla uppträdde nakna på scenen. Den föreställningen, där Bo Cavefors onanerade, kan sägas innebära ett avantgardistiskt genombrott, där den förenar sexualitet med kristen religion. Avsnitt ur föreställningen ligger och molar i bakgrunden till Bo Cavefors anlete, där han i Lena Mattsons framställning med kännetecknande stillsamhet utan åthävor framför sina synsätt i olika avseenden. 
Lena Mattson är ett proffs. Hennes dokumentär har en lågmäldhet som är behaglig och som understryker budskapet. Den är helt enkelt lysande och borde visas i någon vettig TV-kanal, om någon sådan kan uppletas. Tilläggas kan att den är textad på engelska och alltså borde kunna gå på export.

Bertil Falk