Breakfast for Everybody

 

Videostill från Breakfast for Everybody av Lena Mattsson 1997, Louisiana Museum of Modern Arts park 

(in)visible 

23 jun - 31 sep 2021 Malmö Stadsarki

Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? I utställningen (in)visible utforskas detta.

Under sommaren kan du uppleva tre verk ur Malmö Konstmuseums utställning (in)visible på Malmö Stadsarkiv. Det är Axel Karlsson Rixons fotoserie Turism, ett digitalt verk av Lena Mattsson, och porslinsobjekt av Matts Leiderstam.

Verken visas på Stadsarkivet som en del av den stora utställningen som pågår på Malmö Konstmuseum 12 jun 2021 - 9 jan 2022.

På Konstmuseet visas den större delen av utställningen som bygger på samlingen och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid som väcker frågor om fragmentering, rumslighet, kropp och begär. Samlingens luckor har fyllts med inlån och nyinköp. I samarbete med RFSL:s arkiv och Malmö Stadsarkiv visas olika slags material som speglar hbtqi+-berättelser med koppling till staden i ett utav rummen i utställningen.

Lena Mattsson (*1966) 

Breakfast for Everybody, 1997 

Lena Mattsson är utbildad både på KV Konstskola i Göteborg och Malmö Målarskola Forum,  men är främst känd för sina videoverk och performancekonst. Under sin karriär har hon även arbetat med att curaterat utställningar och större filmprojekt i samarbete med andra kulturpersonligheter, som Bo Cavefors och Ola Åstrand. I Mattssons verk, oavsett konstnärlig uttrycksform, återfinns ofta tydliga referenser till konst- och filmhistoria. 

I verket Breakfast for Everybody refererar hon till Édouard Manets målning Le Déjeuner sur l'herbe (Frukost i det gröna) från 1863. Mattson har använt Manets tavla som en utgångspunkt, en mall, men ändrat kontexten och förutsättningarna. De nakna kvinnorna i Manets verk blir i Mattsons verk nakna män, och istället är det kvinnorna som är påklädda. Kameran i videoverket är stillastående och "målningen" utspelar sig framför den. På så sätt ifrågasätter Mattsson könsroller, normer och maktförhållanden, både historiskt och i samtiden

Läs mer om utställningen här:

Läs recension i EXPRESSEN KULTUR av Charlotte Wiberg.

Kan homofobi kontras genom andra känslor? På Malmö Konstmuseum visas ”(in)visible”, där verk med queer tematik utforskar växelspelet mellan frånvaro och närvaro. Charlotte Wiberg ser en utställning där de känslomässiga verken lämnar störst avtryck.