A Sanctum of Secrets # 2

A Sanctum of Secrets # 2 by Lena Mattsson, 2001-2002
Photo, Malmö Konsthall, Sweden
Copyright photo Lena Mattsson