In the Shadow of Truth
Lena Mattsson’s film projection In the Shadow of Truth with Bo Cavefors Film installation view Malmö Konsthall, Mellanrummet 2018.
https://www.konsthall.malmo.se/en/utstallning/bo-cavefors-forlag-en-granslos-historia-om-bildning/