A Sanctum of Secrets # 4

A Sanctum of Secrets # 4 by Lena Mattsson 2001-2002
Photo, Malmö Konsthall, Sweden
Copyright photo Lena Mattsson